вторник, 4 март 2014 г.

Първа за 2014 среща на „Клуб на съвременния родител” в ЦОП "Зора"

На 27.02.2014 год. в Център за обществена подкрепа „Зора” - Панагюрище се проведе първата за настоящата календарна година среща на група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”. Тема на срещата бе пълноценното интегриране на учениците със специални образователни потребности (СОП) в училищната среда и обществото като цяло, от гледна точка на техните родители и учители. В срещата взеха участие представители на ОА Панагюрище, Ресурсен център Пазарджик, училищната мрежа в гр. Панагюрище и ЦОП „Зора”.


Целта на срещата бе да бъде предоставено пространство за неформално общуване между учители, родители и социални работници за споделяне и обмяна на опит, мнения, предложения и подкрепа по въпросите, касаещи обучението и интеграцията на децата със СОП в масовите училища.В хода на дискусията бяха засегнати въпросите за същността и целите на ресурсното подпомагане, реалистичността на родителските и учителските очаквания, трудностите, които родители и учители срещат при обучението и интегрирането на деца със СОП, начина на приемане на децата със СОП спрямо останалите децата в масовите училища, проявата на разбиране и толерантност от страна на обществото като цяло спрямо тази уязвима група. Представителите на училищната мрежа, ресурсните учители и родителите споделиха опита си по отношение на ресурсното подпомагане, изразиха мнения и споделиха опит, по отношение проявата на толерантност от страна на децата и техните родители, като подчертаха важността на пълноценното интегриране на децата със СОП в училищната среда, както предпоставка за пълноценно личностно развитие, според способностите и възможностите на отделното дете и интегрирането му в обществото като цяло.Представителите на ОА посочиха резултатите, по отношение интегрирането на децата със СОП в училищна среда и възможността за ползване на социални услуги от тях и техните родители на територията на Община Панагюрище.Г-жа Колчакова - Директор на Ресурсен център гр. Пазарджик, разясни подробно политиките на ресурсното подпомагане, същността, целите и задачите, които ресурсното подпомагане преследва, като детайлизира работата на Ресурсен център гр. Пазарджик и в частност, работата на ресурсния учител.Срещата бе закрита от директора на ЦОП, г-жа Русинова, която подчерта пред присъстващите, че това е първата подобна организирана и реализирана в ЦОП ”Зора” среща, но се надява ЦОП да има възможността да бъде домакин и на следващи такива.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service