понеделник, 9 юни 2014 г.

Центърът за обществена подкрепа "Зора" организира провеждането на две групи за подкрепа на родители


На 03.06.14 г. се проведе поредната среща на групата за „Осиновители, кандидат-осиновители и осиновени хора” в ЦОП „Зора” - Панагюрище. Целта на срещата бе представяне и включване на нови членове в групата, а именно преминалите обучението в ЦОП кандидат-осиновители. Ключовият компонент в срещата бе споделянето. Всеки участник разказа за своите лични преживявания в процеса на осиновяване и до момента. Дискутирани бяха важни въпроси, вълнуващи най-вече новите членове на групата. Участниците споделиха в края на срещата, че споделянето на личен опит за тях е най-доброто помагало.

На 05.06.2014 г. в Център за обществена подкрепа „Зора” се проведе и втората годишна среща на сформираната през 2013 г. група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”. Тема на срещата бе „Сензорна интеграция при децата от аутистичния спектър”. Под формата на кратка презентация, социалните работници от ЦОП, споделиха с присъстващите добрите практики, по отношение използването на сензорните терапии за подобряване сензорната интеграция при деца от аутистичния спектър, както начините и методите, представени им по време на преминатото от тях ”Обучението по сензорна интеграция” и модела Global Training, проведено в болница „Токуда” - София.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service