четвъртък, 24 септември 2015 г.

Център за обществена подкрепа «Зора» – Панагюрище ще се присъедини към Втория национален информационен ден за осиновяването под надслов „Направи щастливо едно дете, което иска да има семейство“

В обявеният от Българска Асоциация Осиновени и Осиновители (БАОО)Национален информационен ден на осиновяването - 29.09.2015г., ще се включи за втори поредн път и Фондация «Социални практики в общността» – Пазарджик, доставчик на услуга ЦОП „Зора” - Панагюрище.

Информационният ден цели:
  • да се информира обществеността и заинтересованите граждани къде, кога и как могат да получат информация, подкрепа и помощ по въпросите за осиновяването на деца.
  • да се популяризира акта на осиновяването и промяна на обществените нагласи

Инициативата е насочена:
  • Към кандидат осиновителите и хората, които още не са взели решение за осиновяване: да покаже какви са възможностите за подкрепа от страна на организацията – срещи с хора, които вече са осиновили дете, обмяна на опит, професионални консултации и др.
  • Към осиновителите: да станат част от група за взаимопомощ за повишаване на родителските умения и обмяна на опит.

Напомняме, че от 2012 год. в ЦОП „Зора” се сформира група за взаимопомощ на «Кандидат – осиновители, осиновители и осиновени хора», с цел предоставяне на професионална подкрепа в посока за споделяне и информиране на участниците в групата по въпросите на осиновяването.

Водещи на групата са социалните работници от ЦОП «Зора» Дидка Поибренска и Кънчо Гюнов, при които кандидатите за осиновители преминават задължителното си обучение по утвърдена от МТСП програма.

На 29.09.2015г. (вторник) от 10.00 до 17.00 ч. в ЦОП „Зора“ ще се организира Ден на отворените врати, посветен на осиновяването. През целият ден на телефон 0357/ 6 20 23 ще бъде предоставяна информация по въпроси, свързани с процеса на осиновяване на заинтересованите лица. На присъстващите в ЦОП „Зора“ ще бъде прожектиран документален филм по темата.

В центъра на град Панагюрище ще бъдат разпространени информационни брошури, изготвени от екипа по осиновяване в ЦОП „Зора“. За гражданите, проявявили интерес по темата, ще бъде предоствяна информация от специалистите.

Ние, екипът на ЦОП, можем да бъдем полезни както на семействата, осиновили вече деца, така и на тези, които това им предстои да се случи, а чрез всички тях и на всяко едно дете, което ще премине или е преминало през процеса на осиновяване.

За контакт и повече информация: Фондация “Социални практики в общността” – Пазарджик

Център за обществена подкрепа “Зора” – Панагюрище

адрес: ул. „Кръстьо Гешанов” №5,

телефон: 0357/ 6 20 23 ; 0879 123 494 , 0879 123 492

cop.pg@mail.bg

www.spbc-fondation.org

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service