сряда, 1 април 2015 г.

Фондация СПО се включи в Национална информационна кампания на УНИЦЕФ България

 През месец март Фондация „Социални практики в общността” – Пазарджик, доставчик на социални услуги Център за обществена подкрепа „Зора” и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Павел Бобеков” гр. Панагюрище се включи при организиране на фокус-групи с деца при съдействие от страна на Национална мрежа за децата (НМД). Тези фокус-групи се провеждат на национално ниво, във връзка със започнатата кампания от УНИЦЕФ България, посветена на правото на децата на участие.

Основната цел на тази кампанията е всички заинтересовани страни – Народното събрание, правителството и широката общественост – да вземат предвид мненията на децата в значими за тях области като образование, здравеопазване, социална защита, свободно време и др. при актуализирането на Националната стратегия за закрила на детето 2008-2018/20. Повече подробности може да намерите на сайта на УНИЦЕФ България.
На 26.03.2015 г. ЦОП „Зора” стана домакин на две от тези фокус-групи. В едната фокус-групите участваха деца и младежи от ЦНСТ „Павел Бобеков”, а в другата деца и младежи от Български младежки червен кръст.

При провеждането на фокус-групите бе следвана предварително разработена методология, както и подходящи за проучвания с деца, принципи и процедури за закрила. Фасилитатор на фокус-групите бе Станислав Додов – координатор „Детско и младежко участие” към НМД.

В рамките на няколко часа бяха обсъдени различни проблеми от живота на децата. Резултатите от фокус-групите ще бъдат представени в края на месец април тази година, на организирана тридневна заключителна среща в гр. София, на която са поканени трима представители от реализираните в ЦОП фокус-групи.

1 коментар:

  1. Профи кредит е намалена ставка
    Аз дава кредитите за интересуващите се от финансова помощ. Това е заем между отделни с прости условия и специфични за този факт някои разпоредби са направени за правилното провеждане на процедурата. Моят лихвен процент през времетраенето на заема е 3 % и погасяването се извършва на месечна база, ако всеки път, когато са заинтересовани, свържете се с мен чрез имейл: geogialuiza@gmail.com

    ОтговорИзтриване

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service