сряда, 1 април 2015 г.

„Мобилност на социалните услуги” добра практика на ЦОП "Зора"

На 30.03.2015г. в Британски съвет - България, гр. София, по покана на г-н Дейвид Бисет - Сдружение „Еквилибриум“, директорът на Център за обществена подкрепа «Зора» взе участие в заключителна работна среща по проект „Оценка и самооценка на услугите за деца и семейства като средство за изграждане на капацитет“, реализиращ с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

В първата част на работната среща г-н Дейвид Бисет представи проекта и ключовите теми, проблемите и възможните решения при оценка на въздействието на социалните услуги върху потребителите, а професор Тони Гайе - директор на „Рефлективно учене“ (Reflective Learning International), Великобритания и гост на срещата, говори за това „Могат ли услугите да бъдат подобрени чрез идентифициране на дефицити?”

Втората част на срещата бе предоставена за презентации на участвалите в проекта Центрове за обществена подкрепа в страната, между които е и ЦОП „Зора” - Панагюрище.

Г-жа Красимира Русинова - Директор на социалната услуга, представи презентация на тема „Мобилност на социалните услуги”, като пример за добра практика при предоставяне на социални услуги на рискови групи деца и техните семейства на територията на област Пазарджик.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service