вторник, 28 април 2015 г.

Деца от ЦНСТ се включиха в мащабна инициатива на УНИЦЕФ България "Моят глас е важен"

Инициативата е насочена към промяна на обществените нагласи относно правото на детско участие 


30 март 2015 г. Детският фонд на ООН в България стартира публична кампания „Моят глас е важен“. Това е информационна и социална инициатива, която цели промяна на обществените нагласи по отношение на правото на детско участие – т.е. даването на възможност на децата и младежите да изразяват свободно своето мнение по всички въпроси, които ги касаят пряко или косвено (в семейството, училището, градската среда, обществото и държавата като цяло).

Публичният етап на кампанията е продължение на лансираното широкомащабно допитване до децата в България. След провеждане на фокус-групи в края на месец март, във връзка със стартирта на кампанията на УНИЦЕФ България, 3 деца от ЦНСТ „Павел Бобеков”-Панагюрище - Димитрия Михалева и Захари Людов на 11години и Венцислав Горанов на 19 години, взеха участие в организирания Детски форум, който се проведе в гр. Софияот 22 до 24 април.

Целта на форума бе в защитена среда, 30 деца от различни градове в България, да споделят своя опит и мнения по отношение на проблеми, които касаят техния живот, като бяха насърчени да изразят своето мнение и да дадат препоръки за промени.

Участници във форума бяха деца от малки и големи населени места, деца с различни етническа принадлежност, деца с увреждания, деца, които са потребители на социални услуги, деца от ученически съвети и младежки групи. Всички те бяха избрани сред близо седемте хиляди, които попълниха първото по рода си пряко и широкомащабно онлайн допитване на УНИЦЕФ в рамките на кампанията "Моят глас е важен".

Според предпочитанията си, децата бяха разделени в шест тематични групи – Децата и мнението им, Солидарност, Българските деца в чужбина или тук, Свободно време, Училище и Семейство.

Част от проблемите, които децата виждат за себе си в България са бедността, качеството на образование, насилието и лесния достъп до наркотици, цигари и алкохол.

Участниците във форума се срещнаха с ръководителите на УНИЦЕФ и на Държавната агенция за закрила на детето, както и с посланика на България в ООН, като целта бе всички заинтересовани страни да вземат предвид мненията на децата в значими за тях области като образование, здравеопазване, социална защита, свободно време и др. при актуализирането на Националната стратегия за закрила на детето 2008-2018/20.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service